Denne hjemmeside anvender cookies. Læs mere

Verdensforbundet for Tysk Langhår

29. September 2010, blev en historisk dato for racen Tysk Langhår. På denne dag vedtog og underskrev 6 lande, vedtægterne for et nyt internationalt samarbejde.

Stigende interesse for Tysk Langhår udenfor hjemlandet, og en bekymring for hvordan man kunne beskytte der ”Alter Förster Hund” (den gamle Skovfoged hund), var bevæggrund for at man fra racens hjemland, nærmere betegnet Deutsch Langhaar Verband, tog initiativ til at invitere formændene for de udenlandske klubber som var kendt for at avle i forhold til FCI reglerne, til et uformelt møde i racens hjemland.

Mødet blev afholdt i Hannover 29. August 2009. Det kunne dårligt være et mere  passende sted, end den by hvor en udstilling 130 år tidligere dannede ramme om lanceringen af en Standard og Racebeskrivelse for Tysk Langhår.

” Vores race er respekteret i jægerkredse først og fremmest for sine jagtbrugs egenskaber, men også for sit gode temperament og fredelige omgang med sine artsfæller. Præcis de samme karaktertræk viste vore mødedeltagere, og mødet forløb over al forventning.” Citat, nu afdøde Johannes Schmidt, Østrig.

Der var enighed blandt mødedeltagerne om, at højeste prioritet var at bibeholde hundens jagtmæssige alsidighed, dernæst at sikre at racen ikke splittes op i en Jagt og en Udstillingslinje som mange racer i andre lande desværre oplever.

Det er af denne grund Deutsch Langhaar Verband, som er ansvarlig for racens FCI standard, ændrede standarden til også at omfatte brugsegenskaberne, og samtidig tog skridt til at beskytte navnet Deutsch Langhaar.

Tyskland, Østrig, Holland, Schweiss, Finland og Danmark underskrev 29. september 2010 det nye Verdensforbunds vedtægter, på det stiftende møde på hotel Angels i St. Wendels, Tyskland. Norsk Vorstehhundeklubbs afdeling for Tysk Langhår er efterfølgende optaget som medlem i verdensforbundet.
Fra Danmark deltog Langhårsklubbens daværende formand Bent Hansen og nuværende formand Carsten Lundhøj.

Som formand for Verdensforbundet blev valgt Gerwin Günther, mangeårig formand for DL Verband. Som næstformænd blev valgt Saija Suomaa fra Finland og Eward Nijburg, Holland. Som sekretær blev valgt Johannes Schmidt, Østrig.

Der blev således dannet et forum hvor man samarbejder internationalt om at bevare racen Tysk Langhår, som den robuste og alsidige jagthund vi kender i dag.

Link til Vedtægter

Referat fra generalforsamlingen i Verdenforbundet 2018