Denne hjemmeside anvender cookies. Læs mere

Avl med Tysk Langhår 2021

Avl med Tysk Langhår

Der har i den sidste tid været flere henvendelser til Langhårsklubben fra Langhårsejere, som ønsker at avle med deres tæver. Der kan være flere grunde til man ønsker at avle et kuld hvalpe med sin tæve. Generelt er der for øjeblikket øget efterspørgsel efter hvalpe, det kan skyldes mere tid derhjemme på grund af Corona pandemien. Øget efterspørgsel er dog ikke alene en grund til at avle et kuld hvalpe.

Fælles for henvendelserne er, at de der henvender sig, ikke er medlem af klubben, deres hunde er ikke præmieret eller har deltaget på prøver, deres hunde er ikke ført på udstillinger og hvorvidt der er en HD-status på dem, er der på nær én ikke oplyst om.

Langhårsklubbens bestyrelse har derfor besluttet at informere omkring avl generelt, Langhårsklubbens avlsregler, DKK’s avlsrestriktioner, avlsanbefalinger og etiske regler for avl.
Mange går med den opfattelse, at når man ejer en Tysk Langhår med stambog og synes den er verdens bedste jagt- og familiehund, så er den en værdig repræsentant for racen og dermed også værd at avle på. Dette skal selvfølgelig ikke betvivles, men der er dog en hel del ting, man bør sætte sig ind i og få i orden, inden man går i gang med at avle et kuld hvalpe. Jo mere man ved om sin egen hunds styrker og svagheder, jo bedre kan man vurdere hvilke styrker hanhunden skal have for at komplimentere den.

Grundlæggende kan man ikke vurdere en Tysk Langhårs avlsværdighed, eller for den sags skyld enhver anden brugshund, på baggrund af en subjektiv eller personlig vurdering. Man bør derfor ty til en objektiv vurdering, hvor hundene er bedømt af uddannede brugs- og eksteriørdommere. Det er metoden til at sikre, at man avler de gode egenskaber man er stolt af videre til næste generation, så også de kommende hvalpekøbere kan opleve glæden ved den gode jagtbrugshund med nedarvede egenskaber.

For at vi kan hjælpe, skal ejerne af begge forældredyr være medlem af Langhårsklubben og også være med til at følge avlsreglerne. Avlsreglerne blev vedtaget på klubbens generalforsamling i 2015, efter den reviderede FCI standard var blevet offentliggjort af FCI og senere i en dansk version af DKK i slutningen af 2014. Revisionen af standarden bestod i hovedtræk i en grundigere beskrivelse af jagtbrugsegenskaberne. FCI standarden kan læses her: FCI-standardarden (langhaarsklubben.dk)

For at opfylde kravene til de i standarden beskrevne brugsegenskaber, blev der som ovenfor nævnt vedtaget nye avlsregler på generalforsamlingen i 2015, altså en demokratisk proces med næsten enstemmig vedtagelse af de fremmødte medlemmer. Reglerne er udformet med sundhedskrav, brugskrav og udstillingskrav. De symboliserer således også vægtningen af avlen, nemlig sundhed først, derefter krav til brugsegenskaber og sidst eksteriør. Avlsreglerne kan læses her: Avlsregler (langhaarsklubben.dk)

Med opfyldelse af kravene i avlsreglerne, anser vi FCI standarden som overholdt, ligesom de også i en vis grad læner sig op ad de originale tyske avlsregler. Siden vedtagelsen af avlsreglerne har næsten alle kuld opfyldt kravene, og der hvor der har været lidt der manglede, har dette været oplyst i forbindelse med annonceringen af hvalpene på vores
hjemmeside.

Vi hverken kan eller vil gå på kompromis med, eller give dispensation fra denne ”varedeklaration” som er med til, at sikre de nye hvalpekøbere, modtager en hvalp med de bedste forudsætninger til uddannelse som færdig jagtbrugshund. Har man købt sin hvalp hos en anerkendt avler, tilbyder Langhårsklubben gratis medlemskab for førstegangskøbere det år man modtager hvalpen og mulighed for at få vejledning og hjælp til træning af hvalp og unghund. Se Langhårsklubbens træningsprogram her: Sydjylland og Fyn (langhaarsklubben.dk)

For at gøre det helt klart, så vil vi i avlsudvalget og bestyrelsen prioritere Langhårsklubbens medlemmer fremfor hundeejere og ikke medlemmer, som synes, de skal avle hvalpe uden først at have vist villigheden til føre deres hund på prøver og udstilling. Uden dette kan vi ikke være sikker på sundhed, brugsegenskaber, eksteriør og temperament, ligesom det ville være dybt uretfærdigt overfor de medlemmer, der har brugt tid, energi og penge på at dokumentere deres hunds avlsværdighed. Målet kan aldrig være kvantitet, men derimod kvalitet.

Der kunne her nævnes hvad der skal kontrolleres på prøver og udstillinger, det ville dog blive meget omfangsrigt, men for at bare nævne lidt, kommer her nogle eksempler:

Vil hunden tage stand?
Vil den søge i terrænet?
Er den skudfast?
Har den vandpassion?
Vil den gå spor?
Vil den apportere?
Tygger den vildtet?
Har den samarbejdsevne?
Har den et ordentligt temperament, så den kan omgås artsfæller og mennesker?
Har den tandfejl eller manglende tænder?
Har den øjenfejl?

Endvidere henvises til DKK’s avlskrav, avlsanbefalinger og regler for basis stambog og stambog + Dette kan man læse om her: Avlskrav og avlsanbefalinger – Dkk.dk
DKK’s etiske anbefalinger for avl skal man også overholde, de kan læses her: Etiske anbefalinger for avl – Dkk.dk

Med venlig hilsen
Langhårsklubbens bestyrelse