Denne hjemmeside anvender cookies. Læs mere

Parring

Før parringen:

At trække et kuld hvalpe på sin tævehund er en stor oplevelse, men også en tidskrævende og til tider vanskelig opgave.
Beslutningen bør træffes efter grundige overvejelser ang. tæven/ hanhundens kvaliteter og fysiske og mentale sundhed, de må som minimum opfylde racens avlskrav!

Det anbefales at rette henvendelse til Langhårsklubbens avlsudvalg, og trække på deres erfaring og viden om racen. De vil kunne foreslå egnede hanhunde som matcher din tæve. Det er dog altid avlernes ansvar at sikre, at enhver form for avl bidrager til en højnelse af racens standard!

Det anbefales at tæven ikke er for ung, med en alder mellem 2 – 3 år vil hun være mentalt og fysisk moden til at klare opgaven at opfostre et kuld hvalpe.

Tæven skal før parringen være sund og rask, og hverken for tyk eller for tynd. Hun må også være  i god form, det vil gøre fødslen lettere.

Sørg for at tæven er vaccineret senest en måned før parringen, da de kommende hvalpe så vil være godt dækket ind med de aktuelle antistoffer. Hun må ikke vaccineres under drægtigheden! Vær også opmærksom på Herpesvirus

Man bør på forhånd have en klar aftale med hanhundens ejer ang. betaling for parringen. Hvornår og hvormeget skal der betales? Hvad hvis der ikke bliver noget ud af parringen? Vil hanhundeejeren have en parringshvalp som betaling?

Man kan evt. bruge DKK´s Parringsaftale.

Hvornår parres en tævehund normalt:

De fleste tævehunde får ægløsning mellem 10 og 14 dage efter løbetidens start – altså knap 2 uger efter at tæven starter med at bløde.
Det er dog ikke alle tæver der gør det, nogle har ægløsning på et meget tidligere tidspunkt (ex. på 8. dagen) – andre meget sent (ex. på 19. dagen).
Da parringen optimalt skal finde sted 1 – 2 døgn efter ægløsning, kan sådanne tæver være svære at få drægtige.

Bor hanhunden indenfor rimelig afstand så man kan komme forbi nogle gange, eller er der mulighed for at hanhundeejeren kan have tæven på besøg nogle dage er problemet ikke så stort, så skal de nok finde ud af det rigtige tidspunkt.
Udflåddet hos tæven vil typisk ændre sig fra mørk-rødt, til lys-rødt og mere gennemsigtig når ægløsningen nærmer sig.

Hvordan man finder det optimale parringstidspunkt:

Mange ejere af tævehunde har oplevet at stå i den frustrerende situation, at hanhund og tæve ikke vil parre sig på det forventede tidspunkt i tævens brunstcyklus. Det er især et problem hvis tæven skal til parring hos en hanhund i den anden ende af landet eller i udlandet.

Du har muligheden for hos dyrlægen at få bestemt tævens nøjagtige tidspunkt for ægløsning med blodprøve(r), og dermed fastlægge det optimale parringstidspunkt.

Ved at måle blodets indhold af hormonet Progesteron kan man fastlægge ægløsningstidspunktet meget nøjagtigt.

I løbetidens start (forbrunsten) er progesteronindholdet lavt, da der endndu ikke har været ægløsning. Ved overgangen til perioden hvor tæven får ægløsning (selve Brunsten) stiger blodets indhold af Progesteron til et middelhøjt niveau, da ægløsningen er nært forestående.

Umiddelbart efter ægløsningen stiger progesteronindholdet yderligere til et højt niveau.
Det anbefales at starte på blodprøvning ca. 7 -8 dage efter tævens første dag med blodblandet udflåd fra skeden (=start på forbrunst).

Er progesteronindholdet i den første blodprøve lavt (d.v.s. at ægløsningen ikke er umiddelbart forestående) undersøges en ny blodprøve 2 dage senere.
Er blodets indhold stadig lavt på dette tidspunkt undersøges en ny prøve 2 dage senere – og så fremdeles, indtil progesteronindholdet stiger.

Er progesteronindholdet i den første prøve højt, bør tæven parres med det samme – er indholdet middelhøjt checkes en ny blodprøve dagen efter, indtil indholdet når op på det høje niveau der viser at tæven har fået ægløsning.

Det er vigtigt at man ikke venter for længe med at påbegynde undersøgelserne, hvis den første blodprøve viser et højt progesteronindhold kan det ikke afgøres om ægløsningen lige har fundet sted eller for flere dage siden. Man kan så risikere at det optimale parringstidspunkt er forpasset.

I hvilke situationer er det en god ide at lade tæven blodprøve?

Hvis man ønsker så stort et kuld som muligt.

Hvis man skal rejse langt med sin tæve.

Hvis tidligere løbetider har været uregelmæssige (korte/lange, meget/lidt udflåd)

Hvis tæven ikke har været parringsvillig i tidligere løbetider med parringsforsøg.

Endelig tid for parring:

Det er bedst hvis parringen foregår i hanhundens hjemmemiljø, her kender han omgivelserne og føler sig mest sikker. Tæven kan være en rigtig Bitch i sit eget domæne..
Er det en ung uerfaren han, vil det være en fordel hvis tæven er rolig og erfaren.

Lader man han og tæve parre sig nogle gange f.eks hver 2. dag så længe tæven er parringsvillig,  er der store chancer for at det lykkes.
Lad dem ikke gå sammen uden opsyn! Det er en god ide at være til stede og under selve parringen holde tæven hvis hun bliver urolig, så man undgår at hun skader hanhunden ved at forsøge at komme væk mens de “hænger sammen”. Det kan vare op mod en ½ time, så hav tålmodighed!
Ofte klarer de tingene helt selv, kun med opsyn og støtte fra ejerne..

Medbring evt. DKK´s Registreringsanmeldelse og få Hanhundeejerens underskrift. Man kan også registrere via DKK Hundeweb.
Hvalpene skal være registreret hos DKK inden de  er 3 uger gamle, hvis man bruger manuel registrering. Dog har man frist til de er 5 uger hvis man registrere via Hundeweb.

Når parringen er veloverstået er der kun at sætte kryds i kalenderen 61 – 63 dage senere, og glæde sig!!