Denne hjemmeside anvender cookies. Læs mere

Information om Katarakt hos Tysk Langhår og bestyrelsens anbefaling.

Information om Katarakt hos Tysk Langhår 21-05-2022

Status:
Som nævnt på de sidste to generalforsamlinger og som det fremgår af referaterne herfra, så findes der
katarakt (grå stær) hos nogle Tysk Langhår. Hvor stort omfanget er generelt, er svært at sige, da den
officielle registrering af øjenundersøgelser i Europa ligger på et så lille antal, at det ikke kan bruges til at
skabe et tilstrækkeligt statistisk grundlag.

Iflg. aftale på generalforsamlingen i år, så blev der inviteret til et seminar vedr. katarakt, med en dyrlæge
med indgående kendskab til øjensygdomme hos hunde. Ud over bestyrelsen, deltog ca. 10 medlemmer,
som viste interesse for sagen. Dyrlægen var særdeles velforberedt og afholdt et glimrende seminar, som
blev holdt på et niveau, så også lægmand kunne få indblik.

Nye kræfter i det tyske Langhårsforbund arbejder med sagen, ligesom en kendt tysk dyrlæge, professor og
langhårsavler arbejder på at lave en genudskillelse, så man forhåbentlig en gang i fremtiden vil kunne
genteste sin hund for bærer af det gen, som bevirker katarakt.

Det er vigtigt at slå fast, at det foreløbigt er yderst sjældent der kommer komplikationer ifm. katarakt, som
bevirker at hunden ikke kan fungere optimalt jagtligt eller i hjemmet. Siden år 2000 er 13 hunde her i
Danmark øjenundersøgt hos dyrlæger med speciel uddannelse indenfor øjensygdomme og af dem har 5
fået konstateret katarakt. Hertil skal lægges to undersøgelser hos dyrlæger, som vi er bekendt med, men
som er udført hos en normal dyrlæge og derfor ikke officielt registreret hos DKK. Ud af de 13 hunde der er
undersøgt, er de fleste undersøgt på baggrund af en begrundet mistanke og der er konstateret katarakt hos
de 5 af dem. Ud af en samlet avl på knap 1200 hvalpe siden år 2000, har vi kendskab til tre tilfælde, hvor
katarakten har skadet hunden, så den ikke har kunnet fungere normalt, så det er vigtigt ikke at blæse sagen
op.

For de avlere der ønsker at bruge en tysk hanhund, har Langhårsklubbens avlsudvalg lavet en uofficiel liste
over avlshanner der er 5 år eller ældre. Dette har vi gjort som et tiltag til at sikre os mod katarakt og af
bitter erfaring, efter en ung hanhund blev avlsspærret pga. katarakt, efterfølgende den var brugt to gange i
avlen her i Danmark.

Bestyrelsens anbefaling:

Indtil der forhåbentlig bliver udviklet en gentest, så man ved vha. en blodprøve kan lade sin hund
undersøge og se om den er bærer af katarakt, så vil Langhårsklubbens bestyrelse anbefale, at man før
påtænkt avl, lader sin hund undersøge for katarakt, ved en af de specialdyrlæger der er uddannet til dette.
Husk der skal udtages rekvisition fra DKK, så resultatet bliver registreret.

Langhårsklubbens bestyrelse 21.05.2022