Denne hjemmeside anvender cookies. Læs mere

Generalforsamling 28. februar 2021(udsat). Se gaverne til det Amerikanske lotteri.

Generalforsamling 28. februar 2021(udsat). Se gaverne til det Amerikanske lotteri.

Langhårsklubbens bestyrelse håber på at mange vil møde op, der vil naturligvis blive taget alle de krævede Covid 19 foranstaltninger, for at kunne mødes på en sikker måde.
Der er i klubben tradition for at bakke op og give sin mening til kende og derved være med til at præge klubbens fremtid.
Der vil sædvanen tro være Amerikansk lotteri, og alle bidrag hertil tages imod med stor tak. Det er en stor økonomisk støtte til klubben, som gør det muligt at arrangere div. aktiviteter.
Alle bidragsydere, vil få deres navn på hjemmesiden. Henvendelse til Gitte Becher, gittebecher@live.dk

AMERIKANSK LOTTERI

Kennel Vildholt v/ Leif Hansen: 2 x gavekort til en Jagtbutik.
Hans Petter og Charlotte Lauridsen: 2 x gavekort til en Jagtbutik.

Indkaldelse-til-generalforsamling-2021-1