Denne hjemmeside anvender cookies. Læs mere

Certificering af jagthunde bragt i det Tyske langhårsblad.

Artikel bragt i det Tyske langhårsblad.

Nedenstående oversatte artikel står at læse i et nummer af det Tyske langhårsblad, men kan også læses i sin original version på hjemmesiden.

På det kommende møde i verdensforbundet til september, vil artiklens emne blive et tema til drøftelse, herunder hvad der skal til af prøver og udstillinger i de enkelte medlemslande, for at man kan opnå prædikatet: Denne hund er avlet efter moderlandets retningslinjer for avl med Tysk Langhår.

Meningen med at certificere avlen er helt klar. En tysk jagtbrugshund har kun den rette kvalitet hvis den matcher alle krav i FCI standarden, hvilket betyder den skal have været udstillet for kontrol af et korrekt eksteriør, samt have været afprøvet, så man er sikker på de alsidige jagtbrugsegenskaber er til stede. Da man ikke kan komme igennem FCI med dette, går man frivillighedens vej og laver et certifikat/diplom der kan hæftes på hundene. Det er bestyrelsens vurdering, at det vil blive en certificering der er værd at gå efter og da det jo ikke kun er tiltænkt racen Tysk Langhår, men alle tyske jagtbrugshunderacer, så vil det også være en god ide at være med på vognen fra starten af.

Når artiklen er lagt på vores hjemmeside, så er det for at få tilkendegivelser fra klubbens medlemmer om hvad man synes. Kommentarer beder henvendt til Avlsudvalget på mail, alternativt på telefon.

Artiklens forfatter er:

Josef W. Pohling, Bestyrelsesmedlem i VDH (Den tyske kennelklub) for jagthundene.

Artikel oversat til dansk kommer her:

 

Jagtbrugshundeavl bliver certificeret/får diplom.

Det tyske Jagtbrugshundeforbund (JGHV) og VDH (Den tyske kennelklub) er aftalepartnere og har klart defineret deres kompetencer.

Ifølge disse er JGHV ansvarlig for hele afprøvningsområdet og VDH for avlsområdet.

Et flertal af klubber/avlsforeninger for de tyske jagtbrugshunderacer, har i årenes løb oprettet verdensforbund for de respektive racer, for at afstemme såvel prøve området, som avlen med moderlandet. Desværre dokumenterer de enkelte lande

ofte ikke deres afprøvninger i stamtavlen iht. moderlandets regler. FCI kan heller ikke, som paraplyorganisation for de nationale avlsforeninger/kennelklubber garantere, at standarderne, som er fastlagt for de enkelte racers særlige kendetegn, bliver respekteret.

På et VDH organiseret møde, med repræsentanter for alle verdensforbund for de tyske jagtbrugshunderacer samt JGHV, blev ideen født til et særligt kendetegn for hunde avlet efter moderlandets bestemmelser. Et logo blev udviklet og de tilhørende specifikationer for brugen af dette logo uddybet. Verdensforbundene står for uddeling af dette logo, som udmærkelse på de respektive stamtavler i de respektive medlemslande. Verden over kan man således ved et blik på stamtavlen ud fra logoet straks se, om det drejer sig om en hund der følger moderlandets definerede avlsregler for udseende og brugsegenskaber, eller om det drejer sig om en fænotypisk(=fremtoningstypisk) hund, der selv om den viser racekendetegn, stammer fra ofte kun lidt kontrolleret og næppe testet avl.

De efterfølgende logoer viser først logoet for avlsområde under VDH og ved siden af logoet som verden over kan opnås gennem medlemskab i de enkelte verdensforbund.

Link til den Originale artikel på Tysk, hvor man kan se det nye Logo