Denne hjemmeside anvender cookies. Læs mere

Racedysten er en anerkendt apporteringsprøve, hvor alle stambogsførte hunderacer kan deltage. Hver race kan stille med et hold bestående af 3 hunde samt evt. en reserve,

Prøven afholdes i 3 discipliner henholdsvis:

Apportering af duer på land
Apportering af hårvildt
Apportering af fuglevildt på vand

Der dystes om at blive ”Prøvens bedste hold” samt ”Prøvens bedste hund”.

Prøven er en lukket prøve og tilmelding kan kun ske via specialklubberne. Tilmeldingsgebyr er 225,- pr. deltagende hund og tilmelding skal være sekretariatet i hænde senest 10 dage før prøvens afholdelse.  Prøven er anerkendt og resultaterne stambogsføres.

Langhårsklubben betaler for de udtagede hundes deltagelse på racedysten.