Top-01.jpg
  •  

Midtjylland

Kontaktpersoner:

Tommy Thomsen, Tlf. 30 74 98 43
Niels Grønbæk, Tlf. 40 37 97 13
Ulrich Kristiansen, Tlf. 21 46 86 00
HP Lauridsen. Tlf. 40515615

 

Kreds Midtjylland arrangerer:

 

 

Marktræning i kreds Midtjylland, søndag den 31. marts kl. 9.00.

Mødested: Smækbjergvej 4 Vildbjerg

Hilsen Kreds Midtjylland

 

Marktræning Lørdag den 9. marts kl. 9.00

Mødested: Bent Christensen, Smækbjergvej 4, 7480 Vildbjerg.

Er der nogen der skal til UT, er de også meget velkommen.
Husk madpakke.

Hilsen kreds Midtjylland

 

Kredsgeneralforsamling tirsdag den 9. april 2019 kl. 19.00  AFLYST!

Generalforsamlingen afholdes på Bøllundvej 32, 7330 Brande

Tilmelding til.
Niels på tlf. 4039713
Ulrik på tlf. 21468600
Tommy på tlf. 30749843
HP. På tlf. 40515615

Senest den 01. april

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen, på valg er: Tommy Thomsen og Ulrik Christiansen
Begge modtager genvalg.
6. Evt.

Venlig hilsen Kreds Midtjylland