Top-01.jpg
  •  

Midtjylland

Kontaktpersoner:

Tommy Thomsen, Tlf. 20 21 81 99
Niels Grønbæk, Tlf. 40 37 97 13
Ulrik Christiansen, Tlf. 21 46 86 00
HP Lauridsen. Tlf. 40515615

 

Kreds Midtjylland arrangerer:

 

Marktræning og kredsgeneralforsamling den 4. marts 2018.

 
Marktræningen starter kl. 9.00 på Snerlundvej 7400 Herning, ved Snejbjerg skyttecenter.

Pris 50 kr.

Tilmelding til Niels Grønbæk på tlf. 4039713 senest den 25. februar.

Efter marktræningen ca. kl. 13.00 er der suppe hos Niels Grønbæk
Slumstrupvej 16. 7400 Herning.

Kredsgeneralforsamlingen holdes også hos Niels Grønbæk kl. 14.00.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Indslag: Schweisstræning/prøve ved Niels Grønbæk.
6. Valg til bestyrelsen, på valg er: Niels Grønbæk og HP Lauridsen
Begge modtager genvalg.
7. Evt.

 
Venlig hilsen Kreds Midtjylland