Top-01.jpg
  •  

Schorlemer HZP 4-6 okt. 2018 i Rastede, Weser Ems.

Se alle billederne fra turen til Schorlemer HZP 2018. se mere
F
oto: Carsten Lundhøj og Gitte Becher .

Her findes de samlede resultater for Schorlemerprøven, se mere

Her findes udstillingsresultaterne for Zuchtschau, se mere

 

Josef Meier, formand for DL gruppe Weser Ems, startede dagen med en varm velkomst til alle deltagere på den 49. Schorlemer HZP, 4-6 oktober 2018. En særlig velkomst var der til de udenlandske deltagere, og for Danmarks vedkommende var det første gang vi deltog på Schorlemer.
Her er det de bedste hunde fra alle HZPérne i de forskellige DL grupper der samles.

Vores to deltagere, Flemming Thane Kallehave med Asta v. Kumpfmühl og Just Mikkelsen med Bonzo, var spændte, velforberedte og klar til hvad de næste dage måtte bringe.

Den første dag var det udstilling (zuchtschau) der var på programmet. 48 hunde skulle bedømmes fordelt i grupperne, unghunde hanner, unghunde tæver, voksne hanner og voksne tæver. Der blev benyttet tre ringe.

På en tysk udstilling bedømmes både Type, Form og Pels.

  1. Typen, betegner hele hundens fremtoning. Kan man på 50 meters afstand tydeligt se at det er en langhår?
  2. Formen, er hvordan hunden er bygget og dens bevægelser.
  3. Pelsen, hos Tysk Langhår får en selvstændig bedømmelse, som den eneste af de stående jagthunderacer.

Hundens adfærd og mentalitet bliver ligeledes bedømt på ikke mindre end 10 punkter. Det gælder både for udstilling og prøve og hundene bedømmes over hele dagen.

 

 

Gruppen af de unge hanhunde er klar til bedømmelse. Just og Bonzo yderst til venstre.

Det var spændende at se hvordan det faldt ud, det var jo fremtidens avlshunde vi mødte denne dag.

Man mærkede den afslappede stemning blandt deltagerne, der hilses varmt på venner og opdrætterkolleger.

Både formanden for Deutsch Langhaar Verband, Leonhard Schmieg og næstformanden for hovedforbundet JGHV Friedhelm Röttgen, var i arbejdstøjet som dommere både på udstilling og HZP alle tre dage.

 

 

 

 

 

Det er en gruppe på tre dommere der bedømmer hundene grundigt, her er absolut ingen stress og jag, hver hund kan sagtens tage 15-20 minutter.

Først var det Bonzo der skulle gennem måling og tandcheck før selve bedømmelsen.
Man kigger også pelsen grundigt igennem for at se om den har den underuld der skal være, og løfter hunden op så man kan se om den har tæt pels på bryst og hele maven.
Herefter var det en lang travetur i udstillings ringen, indtil de tre dommere havde set det de ville.

 

 

 

 

 

 

Her er det Flemming og Asta der efter måling og tandcheck fører sig frem i ringen, det gjorde de rigtig godt.

Den sidste hund var færdigbedømt kl. ca 17.00.

 

Denne hund og herre fandt vi meget charmerende, et videoklip fra udstillingen!

 

 

 

 

 

 

 

Kl. 18.30 var der åbent dommermøde hvor alle hundeførere og ledsagere deltog, her blev programmet for morgendagens HZP gennemgået.

Der var 12 hold med 4 hunde på hver og hvert hold har tre dommere. Dommere og terrænleder for hvert af de 12 hold blev præsenteret, holdinddelingen, samt hvor og hvornår hver enkelt hold skulle møde blev gennemgået.

Herefter blev dommerne på morgendagens prøve, mindet om formålet med prøven og indskærpet hvordan man dømmer de unge hunde så positivt som muligt. Det blev en lang aften og næsten en halv dommeruddannelse, som nok kunne kalde på en kold øl!

Alt i alt, INGEN kunne komme og sige at de ikke var blevet informeret ordentlig om hvad de skulle dagen efter!

Er der under afprøvningen af en hund uenighed blandet de tre dommere om bedømmelsen, tager man det med på det fælles dommermøde efter prøvens afslutning. Her drøftes tingene og man kommer frem til en fælles beslutning.

 

 

 

 

 

Hold 6 er klar i terrænet d. 5. okt, kl. 7.30 en meget smuk fredag morgen!

På samlingsstedet fik alle hundeførere udleveret en solid madpakke til frokosten.

Enhver tysk prøve starter med at man én for én får lov at slippe sin hund og lader den gøre sig ordenlig ren og få løbet lidt krudt af sig. Sker der noget positivt i form af en stand for vildt el.lign. bedømmes det med, sker der noget knap så positivt tæller det ikke.

Lydighed og samarbejdsevne bedømmes ligesom adfærd og temperament over hele dagen.

Så er alle klar, og vi kører i marken!

 

 

 

 

 

Just og Bonzo er klar, der er Fasaner i skrubben!

Man vil se et energisk, planmæssigt søg i marken og fast stand hvor det påvises vildt. For at få de høje point skal der tages stand og påvises vildt flere gange. Man vil også se en hund der holder kontakt til sin fører, uden for meget råb og fløjten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så var det Flemming og Asta, der fik anvist terræn!

Flemming fik ros for, at når han dirigerede Asta længere ud med en armbevægelse, så gjorde hun det!

Solen begyndte at varme, det tegnede til at blive en dejlig dag!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter marksøget og afprøvning af skudfasthed i marken, blev der sat et bord op med kaffe og kage.

Vi nød både solens varme stråler, den lækre æblekage og den gode forplejning hele dagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter kaffe og kage, fortsatte vi til nyt terræn. Nu var det slæbene der skulle afvikles, først fjervildtslæb og derefter kaninslæb.

Man sørgede for at skabe ro om hundeførerne, derfor skulle tilskuerne holde sig i baggrunden. Det gjorde det lidt svært at tage gode billeder, men det er helt i orden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anden er hjemme, alt i orden for Just og Bonzo!

På Kaninslæbet blev Bonzo udfordret af en flok køer der brølede og løb ned langs indhegningen ved siden af. Kaninen blev lagt lige foran en flok heste, der nysgerrigt stimlede sammen for at se hvad der foregik. Bonzo magtede at ignorere det hele, bringe kaninen hjem og aflevere den sikkert i hånd.

 

Flemming og Asta klarede slæbene i fin stil. Flemming huskede at have is i maven da Asta lige slog et slag hen omkring dommeren, og sagde ingenting. Alt ok!
Her er et link til en film med Flemming og Asta på slæbet!

 

 

 

 

 

Dyb koncentration!

Her var en ung førstegangs hundefører ude på slæbet, alle holder vejret og håber det går ham godt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klokken var nu blevet ca. 14.00 og de tre sidste dicipliner var på vandet. Vi fik mulighed for at se nogle fra det tidligere hold arbejde med den levende and.

Vi sank alle et par gange da vi så søens størrelse, den var større end noget vi havde prøvet før.
Man kan se en lille rød prik midtfor søen til venstre, det er hundeføreren.

Men.. det er jo de bedste hunde og førere der er samlet, så må barren godt være sat højt så man får mulighed for at vise sin hunds fulde potentiale.

 

 

 

 

 

Stemningen var intens her for enden af søen, hvor vi kunne sidde som tilskuere. Der var problemer for en hundefører ved vandet.

Det var lidt en gyser og var Just og Flemming ikke nervøse før, så var de det helt sikkert nu!

Det var til gengæld rigtig godt at opleve hvordan det kan se sort ud, men pludselig løse sig når hunden får tid og ro til at arbejde.

Hundeføreren bestod, men ikke med toppoint.

 

 

 

 

 

Hold 6 skulle igang med vanddiciplinerne, her går Flemming og Asta med faste skridt til diciplinen Skudfasthed på Vand.

En and kastes i vandet synligt for hunden, og hunden sendes ud. Når den er ca. 3-5 meter fra anden, skydes der hen over hunden ned i vandet et godt stykke foran.
Hunden skal fortsætte og apportere anden uden at lade sig forstyrre.

De havde absolut ingen problemer her, og det havde Just og Bonzo heller ikke.

 

 

 

 

 

 

Næste diciplin var apportering af and i tæt sivkant. Just og Bonzo var klar, anden lå i den lyse sivbræmme til venstre ca. 40 m. fra dem.

Bonzo svømmede ud, drejede ind i sivkanten til venstre og søgte kanten af til den fandt anden og apporterede perfekt.

Her gælder det som altid om at sende hunden med én kommando, og ellers tie stille.

 

 

 

 

 

 

 

 

Flemming og Asta løste opgaven lige så overbevisende, her er de tilbage og Flemming ser tilfreds ud.

Bemærk at man bærer vildet i en spand når man går til og fra, så man ikke laver duftspor på jorden der kan forvirre hunden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Så var det allersidste diciplin, arbejdet med den levende and! Det er næsearbejdet der er det primære her. Kan hunden følge et spor i vandet?

Her slippes anden, som svømmer mod sivene på modsatte side af søen og  derved afsætter et duftspor i vandet som hunden skal følge. Man måtte vente til det passede anden at skjule sig i sivene, nogle havde ikke travlt og skulle både svømme rundt og pudse fjer.

Der var et stykke vej fra hvor hunden blev sluppet, til hvor duftsporet lå. Hunden skulle selvstændigt søge ned langs sivkanten til den opfangede sporet, følge sporet og jage anden ud af sivene.

I den perfekte situation vil anden lette for derefter at blive skudt, hunden apporterer den og afleverer siddende til førerens hånd.

 

 

 

Her er Bonzo på sporet, han fulgte det fint over til sivene i hjørnet hvor anden lå. Vinden svøbte og som flere hunde før ham, kom han ikke helt ind i hjørnet, men gik ind i sivene for højt oppe på søen og kunne i første omgang ikke finde anden.

Til sidst efter at have arbejdet længe, vendte han tilbage til Just som fik lov at sende ham igen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonzo blev nu sendt ud i sivene til den anden ende af søen længst væk fra tilskuerne. Her jog han fire ænder ud, som fløj ned og lagde sig i sivene op mod tilskuerne, derfor var det ikke muligt at skyde en af dem.

Bonzo forfulgte ænderne og svømmede på livet løs. Det var lange stræk der blev svømmet den dag. Han havde nu arbejdet energisk i vandet i ca. 15 -20 min. og dommerne valgte at afbryde. De havde set at han magtede opgaven, at følge duftsporet i vandet og jage ænder ud af sivene. Apportering af fuglevildt havde man set flere gange tidligere den dag.

Flemming og Asta havde under afprøvningen også deres momenter hvor det var svært, men opgaven blev løst og prøven bestået.
Flemming og Just´s lettelse over at være igennem og have bestået prøven var stor. Det var den også for os der kiggede på, i perioder trak vi næsten ikke vejret.

Skulle man have de helt høje point her, skulle hunden løse opgaven helt selvstændigt og levere anden siddende til hånd.

De sidste point blev givet, bogen blev lukket, Schorlemer prøven var slut!

 

 

Fredag aften var der festmiddag, med omkring 150 omklædte og sultne gæster. Den unge mand til venstre er fra Bayern.
Vores prøvede deltagere fik en velfortjent Weissbier og dejlig mad.
Stemningen var god, det havde været en god dag for de fleste.
Der var mange indslag og taler i løbet af aftenen, og et meget velspillende Jagthornsorkester

Lyt engang!

 

 

 

Lørdag d. 6 okt. samledes alle til præmieoverrækkelse og afslutning på tre dejlige dage. Solen skinnede og stemningen var afslappet og glad, et stort arrancement var endnu engang lykkedes med manges fælles hjælp, og alt klappede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemningen hos det danske team var også synligt mere afslappet end ved prøvens start.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schorlemer pokalen, som bliver tildelt årets Suchensieger.

2018 blev det Joachim Behm med  Anka v. Lalchower Wald  ZDL19/17 med 194 point.
Den er efter Hanno v. Alt-Hümmling og Paula v. Schlemminer Forst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prøvens yngste deltager Tristan Kirchner på 16 år, med sin tæve Kala v. Eulenspiegel  ZDL551/16. De fik 187 point.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra venstre:

Suchensieger, Joachim Behm med Anka v. Lalchower Wald.
Hanno v. Alt-Hümmling  x  Paula v. Schlemminer Forst.

Bedste vandarbejde, Thomas Watermann med Pico v. d. Horstbüchen.
Arco v. Hautzerfeld  x  Neele v. d. Horstbüschen.

Bedste markarbejde, Reinhard Blanke med Dara v. Wolfethal.
Freddy v. Hollbäck  x  Ira v. d. Edelesse

Schorlemer´s smukkeste hund, Bullenbarger´s Asko, fører Walther Söhl.
Hardy v. Heek  x  Hanni v. Fliethbachtal

 

 

 

 

 

 

Tre hårde men fantastiske dage var slut, turen hjem var ikke så lang når man havde opnået hvad man kom for. Stort tillykke og godt gået af vores danske deltagere!!!